PROJECTES

Interconnexió pel golf de Biscaia

Un doble enllaç submarí (Disponible en espanyol)

400 km

de longitud entre les subestacions de Cubnezais (prop de Bordeus, França) i Gatika (prop de Bilbao, Espanya)

5.000 MW

Augment de la capacitat d'intercanvi fins a 5.000 MW

Interconnexió Baixàs - Santa Llogaia

Tecnologia i innovació per a un projecte únic al món

250 km
de cable

Per equipar els 64,5 km d'enllaç subterrani entre Baixàs-Santa Llogaia

2.800 MW

Capacitat d'intercanvi doblada: de 1.400 a 2.800 MW

QUÈ ÉS INELFE?

INELFE (Interconnexió Elèctrica França-Espanya) és l'empresa responsable de la construcció i posada en funcionament, a l'octubre de 2015, de la interconnexió elèctrica Baixàs-Santa Llogaia, amb l'objectiu d'incrementar la capacitat d'intercanvi entre la península Ibèrica i la resta d'Europa. La companyia va néixer fruit de l'acord de Saragossa, signat el 27 de juny de 2008, entre els governs espanyol i francès per a la construcció d'aquesta interconnexió elèctrica.
Aquesta interconnexió ha permès duplicar el nivell d'interconnexió entre França i Espanya, que passa dels 1.400 MW previs a la seva construcció, als 2.800 MW.

Una obra pionera

Un projecte europeu de característiques tecnològiques excepcionals.

Respecte amb l'entorn

El projecte va incloure mesures preventives i correctores amb l'objectiu de minimitzar l'impacte sobre l'entorn natural i social del seu traçat.

Compromís amb l'ocupació local

Inelfe ha fet prevaler la contractació d'empreses locals per als treballs auxiliars de les obres.

UE

The sole responsibility of this publication lies with the author. The European Union is not responsible for any use that may be made of the information contained therein.