Inici / Avís legal

Avís legal

EDITOR:

INELFE – Tour Initiale – 1 terrasse Bellini – 92919 La Défense Cedex
contact@inelfe.eu - www.inelfe.eu

 

ALLOTJAMENT:

OWENTIS – Grup Ozitem
SAS amb un capital de 95.370€
RCS Paris B 405 398 736
Codi APE: 6202A
N° IVA: FR35 405 398 736
Adreça: 132 à 190 Bd de Verdun – 92413 Courbevoie Cedex – France
Tel.: 0033 1 41 99 11 44
http://www.owentis.com

PROPIETAT INTEL·LECTUAL

La totalitat d’aquest web es regeix per les legislacions francesa i internacional sobre drets d’autor i propietat intel·lectual. Qualsevol sol·licitud de reproducció (en particular, dels documents iconogràfics i fotogràfics) s’ha de dirigir a Inelfe o al Gabinet de Premsa.

CONDICIONS D’ÚS

Algunes pàgines del web contenen:
• Documents PDF. Per llegir aquests documents, necessita el programa gratuït Acrobat Reader. Pot descarregar Acrobat a la següent adreça: http://get.adobe.com/fr/reader
• Animacions Flash. Per visualitzar-les, cal tenir el plug-in gratuït Adobe Flash Player (versió 10 com a mínim) instal·lat al seu navegador. Pot descarregar el plug-in a la següent adreça: http://get.adobe.com/fr/flashplayer

EXEMPCIÓ DE RESPONSABILITAT

L’editor del lloc fa tot el possible per garantir l’exactitud i l’actualització de tota la informació proporcionada en aquest web i de qualsevol altre web que estigui directament vinculat al mateix, però no pot garantir que la informació sigui completa, precisa, exacta, exhaustiva o desproveïda de qualsevol error. L’editor del lloc es reserva el dret de corregir o modificar, en qualsevol moment i sense previ avís, els continguts d’aquest web.

L’editor del lloc exclou qualsevol responsabilitat relativa a la informació disponible al web i a l’ús que es pugui fer de la informació continguda en aquest web o obtinguda en resposta a una pregunta plantejada a través d’aquest web. L’editor no podrà ser considerat responsable en cap cas per danys de cap tipus, ja siguin directes o indirectes, que resultin de l’ús d’aquest web o relacionats amb aquest web. De forma general, l’editor del lloc exclou qualsevol responsabilitat relativa a l’ús que es pugui fer d’aquest web.

Es prohibeix qualsevol intent de transferència d’informació cap a un web de tercers o de modificació de la informació continguda en aquest web, i aquest intent podria donar lloc a accions civils o penals per part de l’editor del lloc. L’editor del web no podrà ser considerat responsable dels hipertextos ni de cap altre element informàtic utilitzat, directa o indirectament, des del web, i l’existència d’un vincle no tindrà l’efecte de transferir la responsabilitat a l’editor. L’editor del lloc no garanteix ni assumeix cap compromís respecte a webs de tercers i no serà responsable del seu contingut. Es prohibeix estrictament crear un hipervincle que enviï al web sense l’acord exprés de l’editor del web.

L’editor del web no pot garantir i no garanteix que el servidor en el que està allotjat el web estigui lliure de virus ni que els fitxers accessibles mitjançant descàrrega d’aquest web o de qualsevol web de tercers estiguin lliures de virus o d’errors de funcionament. Degut a la possibilitat de transmissió de virus a través d’Internet, recomanem als usuaris que prenguin les mesures necessàries per protegir els seus ordinadors contra qualsevol intrusió i contra qualsevol problema tècnic que pugui fer malbé els components de l’ordinador de l’usuari o la informació emmagatzemada al mateix. En qualsevol cas, ni l’editor del web ni cap dels seus subcontractistes seran responsables de cap dany que es pugui produir durant la navegació pel web o la connexió al mateix.

POLÍTICA DE CONFIDENCIALITAT

De forma general, l’usuari pot visitar el web www.inelfe.eu sense necessitat de revelar la seva identitat ni de proporcionar informació personal sobre el mateix. Tot i això, Inelfe pot sol·licitar algunes dades a l’usuari per donar curs a una sol·licitud o establir-hi una correspondència. Inelfe té com a política no cedir a tercers les dades relatives als seus clients. Només Inelfe tindrà accés a la informació que comuniqui a l’usuari.

LLEI «INFORMÀTICA I LLIBERTAT»

Segons les disposicions de la Llei francesa sobre Informàtica i Llibertats del 6 de gener de 1978 (modificada per la Llei del 6 d’agost de 2004 relativa a la protecció de les persones físiques pel que fa als tractaments de dades de caràcter personal), vostè es beneficia d’un dret d’accés, de rectificació i d’oposició respecte a les dades personals recollides referents a vostè.

Aquests drets poden ser exercits enviant-nos un correu amb ajuda del formulari de contacte proposat al web, per telèfon trucant al número 0(033) 1 79 24 84 16 de dilluns a divendres de les 8:30 a les 17:00 hores, o enviant un escrit (per carta o fax) que indiqui el seu nom, cognoms i adreça a la següent adreça:

INELFE – Tour Initiale – 1 terrasse Bellini – 92919 La Défense Cedex
contact@inelfe.eu - www.inelfe.eu

 

UE

The sole responsibility of this publication lies with the author. The European Union is not responsible for any use that may be made of the information contained therein.

© Inelfe (INterconexión ELéctrica Francia - España), INELFE SAS. Tour Initiale, 1 terrasse Bellini TSA 41 000. 92 919 Puteaux la Défense Cedex