Inici / Compromisos

Compromisos

Participació pública

INELFE es preocupa per mantenir informada, amb la màxima transparència possible, la població interessada. Els projectes d'interconnexió són objecte d'una àmplia consulta per part de tots els actors d'un territori; el públic general participa en les diferents etapes d'elaboració del projecte. Els procediments reguladors de consulta són diferents a cada país. Per això, cada estat s'encarrega d'instruir i autoritzar els projectes segons els seus propis procediments en matèria d'infraestructures elèctriques. INELFE comunica les diferents fases i l'actualitat dels seus projectes a través de la seva pàgina web.

Respecte de l'entorn

INELFE té el compromís de respectar l'entorn durant totes les fases del projecte. D'aquesta manera, les qüestions ambientals s'inclouen en el disseny del projecte com també altres variables tècniques o financeres, i es basen en nombrosos estudis ambientals. 
Així es pretén evitar els impactes sobre el medi ambient des de decisions fonamentals relacionades amb el projecte, com ara la seva naturalesa, l'elecció de les tecnologies, l'elecció del traçat i les tècniques de treball. Aquesta fase és clau i prèvia a les altres accions, que també busquen minimitzar els impactes ambientals dels projectes. A l’últim, si és necessari, es compensen els impactes residuals després de l'aplicació de les mesures preventives i correctives.

 

Repercussions locals

Els projectes d'INELFE s'integren als territoris que travessen. INELFE contribueix al prestigi d'aquests territoris, per a la qual cosa col·labora amb els diferents esdeveniments culturals, esportius i comunitaris. En l'àmbit econòmic, INELFE dóna prioritat a la contractació d'empreses locals per als treballs auxiliars de les obres i promou la inserció professional de persones amb discapacitat.
UE

The sole responsibility of this publication lies with the author. The European Union is not responsible for any use that may be made of the information contained therein.