Inici / Finalitzen les obres de la interconnexió

Finalitzen les obres de la interconnexió

Després de dos anys de treball, aquest estiu ha finalitzat l’excavació de les rases de la nova interconnexió elèctrica entre França (Baixàs) i Santa Llogaia (Espanya), així com la construcció de les estacions conversores.
Fernando Huarte

 

Per transformar el corrent continu en corrent altern a cada extrem de la línia (Baixàs i Santa Llogaia), es van dissenyar dues estacions conversores. Cada estació consta de dos edificis principals, que alberguen els mòduls de potència (els encarregats de la conversió del corrent altern en corrent continu), set transformadors de més de 250 tones de pes (per al seu transport des d’Alemanya ha estat necessària una logística especial), un sistema de refredament de l’aire i dos altres edificis més petits en els quals s’ubica el equip de control. Els treballs per a la construcció de les estacions conversores van començar el gener del 2012 a la zona espanyola, poc després a la francesa, i van finalitzar l’agost del 2014.

L’excavació de les rases, per la seva banda, es va iniciar el juliol del 2012 i es va acabar l’octubre del 2013 al costat francès, mentre que a la part espanyola va començar el gener del 2013 i va finalitzar el juliol del 2014. La nova línia (que duplica la capacitat d’intercanvi d’electricitat entre França i Espanya) transcorre al llarg de dues rases paral•leles de 64,5 quilòmetres de longitud (26 quilòmetres a França, 30 quilòmetres a Espanya i 8,5 quilòmetres al túnel que travessa els Pirineus). La decisió de soterrar la línia per tal de minimitzar el seu impacte ambiental i social ha suposat un repte tecnològic de primer nivell.

L’amplada total de les dues rases més l’espai de separació entre ambdues és d’uns tres metres i la profunditat és de 1,5 metres. A cadascuna de les rases s’hi han estès dos cables paral•lels. Per evitar els obstacles geogràfics més importants ha estat necessari realitzar 37 perforacions, 22 a Espanya i 15 a França. A més a més, per garantir la màxima seguretat i limitar l’impacte de l’obra, es va dissenyar una estratègia singular. Un cop excavades, les rases s’emplenaven al dia següent després d’haver col•locat els tubs dels cables i el formigó. En l’excavació hi han treballat prop d’un centenar de persones i l’obra ha estat un exemple de cooperació, amb diversos equips treballant simultàniament en diferents sectors per respectar les restriccions agrícoles i mediambientals, així com els períodes de treball acordats amb els propietaris i agricultors.

Les proves per verificar el bon funcionament de la interconnexió duraran fins a la seva posada en servei a mitjans del 2015.

CONTACTE PREMSA

Gabinetedeprensa@ree.es
rte-presse@rte-france.com

ZONA DE PREMSA

  • Notes de premsa
  • Imatges alta resolució
  • Manual de marca
  • Iconografia

Anar a zona de premsa

VÍDEOS

 
UE

The sole responsibility of this publication lies with the author. The European Union is not responsible for any use that may be made of the information contained therein.